Spisak radova

Dr Nevenka Petrić

 

AUTORKA JE SLEDEĆIH KNJIGA

objavljenih u periodu 1975 – 2006. godine

 

1. The Human Right to Free Choice on Childbirth in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

Knjiga je naručena od autora Nevenke Petrić da bude osnovni dokument za rad državne delegacije Vlade SFRJ na međunarodnoj konferenciji OUN povodom Međunarodne godine žene UN, održanoj u Meksiku, 1975. godine

Izdavač: “Radnička štampa”,Beograd, Trg Marksa i Engelsa 5/V, 94 strane

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj
Preuzmi

 

2. Pravo čoveka da slobodno odlučuje o rađanju u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji

Prošireno izdanje knjige objavljene na engleskom jeziku izdate Povodom međunarodne godine žena – OUN.

Izdavač: Savezni savet za planiranje porodice i “Praktična žena” Beograd, 96 strana

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

3. Čovjekove slobode, rađanje, samoupravljanje

Dorađena doktorska disertacija na temu „Planiranje porodice i njeni društveno-politički aspekti“.

Izdavači: “Svjetlost”,Sarajevo i “Glas”, Banjaluka, 1981. godine, 475 strana, tiraž 1500
Predgovor: Vida Tomšić

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

4. Omladina opština Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB 1941-1945

Monografija, Beograd, 1984, 180 strana
Kopija ove knjige nalazi se u Arhivu grada Banjaluke.

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

5. Revolucionarni omladinski pokret Banjaluke 1945-1950

Monografija, Beograd, 1995, 170 strana
Kopija ove knjige nalazi se u Arhivu grada Banjaluke.
Predgovor: Momir Kapor

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

6. Tražih tračak sunca pogledom

Zbirka poezije sa 31 pesmom

Autorsko izdanje, Beograd, 1993.godine, 59 strana

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj
Predgovor
Vojislavu
Radojka/Pesma života
Srebrni borovi/Strepnja
U zatvoru/Tata
Par u koloni/Soka/Tifusarka/Tatin kredo
Dušanka/Braća
Partizanska kolona/San
Partizanka/Sama/Dete na straži/Odmor
Hrabri dečak Vojislav/Majka
Tužni ratni obrt/Položaj
Metalna ptica/Rastanak/Predah/Pomešana pisma
Per Aspera Ad Astra
Partizanski doručak/Prvi maj
Moje opelo njima
Pogovor

 

7. Zapis na vetru

Zbirka poezije sa 45 pesama

Autorsko izdanje, Beograd, 1994.godine, 66 strana

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

8. Prolećni akordi

Zbirka poezije sa 55 pesama

Autorsko izdanje, Beograd, 1994.godine, 80 strana

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

9. Kap rose na cvetku

Izabrane i nove pesme (ukupno 115). Po 18 pesama je prevedeno na engleski i nemački jezik.

Izdavač: DIK Knjževne novine – ENCIKLOPEDIJA, Beograd, 1996. godine, 221 strana, tiraž 500
Direktor i glavni urednik: Vasko Radunović
Urednik: Prof. dr Vasilije Kalezić
Priređivač i predgovor „Temeljna i zrela pesnička reč Nevenke Petrić“: Srba Mitrović

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

10. Dr Nevenka Petric: Biobibliografija, 1945-1995

U ovoj knjizi su obrađene 893 biografske, odnosno bibliografske jedinice sa relevantnim podacima.

Priredio: mr. ing. Vojislav Lalić-Petrić
Izdavač: „Radnička štampa”, Beograd, 1997. godine, 372 strane, tiraž 300

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

11. I zvijezde smo dosezali, Revolucionarni omladinski pokret Banjaluke 1919-1949

Knjiga prva, 686 strana
Promocije: Banjaluka, 17.11.2001.; Beograd 12.12.2001.

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

12. I zvijezde smo dosezali, Revolucionarni omladinski pokret Srednje Bosne, 1941-1945

Knjiga druga, 640 strana, tiraž 300 primerak
Promocije: Beograd 21.02.2004.; Maslovare 26.02.2004.; Banjaluka 27.02.2004.; Doboj 28.02.2004.; Skender-Vakuf (Kneževo) 25.04.2005.

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

13. I zvijezde smo dosezali, Revolucionarni omladinski pokret Banjaluke

Knjiga treća, 368 strana
Promocije: Beograd 21.02.2004.; Maslovare 26.02.2004.; Banjaluka 27.02.2004.; Doboj 28.02.2004.; Skender-Vakuf (Kneževo) 25.04.2005.

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj

 

14. Sto pedeset godina moje porodice, 1855-2005 godine

Monografija, Beograd, 2006, 479 strana, tiraž 200
Predgovor („Život i sjećanja – Vijek i po rodnog stabla porodica Petrić i Popović, 1885 – 2005“, str. 7-11): Akademik Radonja Vešović
Recenzent (“Knjiga za istoriju i pamćenje”, str. 11-13): Prof. dr Miodrag Zečević

Čitaj Preuzmi Slušaj Gledaj